+48 500 100 200 rezerwacje@carent-24.pl

Najemcą samochodu osobowego może być:

  1. osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat życia, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, prawo jazdy honorowane na terytorium RP ważne przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy wypożyczenia samochodu;
  2. osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat życia, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP ważne przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy wypożyczenia samochodu, ważny paszport;
  3. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 1) i 2). Dokonanie przez Najemcę rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza Umowy Najmu w siedzibie firmy, bądź poprzez stronę internetową carent-24.eu Otrzymanie przez Najemcę potwierdzenia przyjęcia rezerwacji na wypożyczenie samochodu.

Niezbędne dokumenty Najemcy:

  1. ważny dowód osobisty, a w sytuacji, gdy Klient jest obcokrajowcem - ważny paszport 
  2. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.
  3. Podpisanie Umowy Najmu Samochodu, Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, oraz Regulaminu Wypożyczalni CaRent24. Na czas wypożyczenia samochodu pobierana jest kaucja, której wysokość zależy od grupy pojazdu. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego samochodu. Kaucja płatna jest pracownikowi wypożyczalni samochodów CaRent24 przy wydaniu auta (gotówką lub kartą kredytową) lub przelewem na rachunek Wynajmującego, co najmniej, dzień przed planowanym wydaniem auta. Zapłata za wynajem/wypożyczenie samochodu pobierana jest z góry wg cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, zamieszczonego na stronie wypożyczalni samochodów CaRent24. Wypożyczalnia samochodów CaRent24 dostarcza auta również w okolice krakowskiego lotniska Balice.